Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van deze website.

Definities

Shoppenvoorjedorp: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Shoppen voor je dorp. Actief op o.a. de volgende website domeinnamen: Shoppenvoorzeeland.nl, shoppenvoorbeers.nl, shoppenvoorlangenboom.nl, shoppenvoorgrave.nl, shoppenvoorescharen.nl, shoppenvoormill.nl, shoppenvoorodilliapeel.nl, shoppenvoorreek.nl, shoppenvoorschaijk.nl, shoppenvoorsinthubert.nl, shoppenvooruden.nl, shoppenvoorvelp.nl, shoppenvoorvolkel.nl, shoppenvoorwanroij.nl, shoppenvoorwilbertoord.nl
Hierna te noemen: Shoppenvoorjedorp en/of websites

Commissie: de daadwerkelijk door Shoppenvoorjedorp ontvangen inkomsten van bij shoppenvoorjedorp aangesloten webwinkels en bedrijven met betrekking tot online aankopen bij deze winkels, dan wel van de vertegenwoordiger(s) van deze webwinkels met betrekking tot online aankopen bij hen. Op de websites van Shoppenvoorjedorp vernoemd als 'donaties'.

Doel: iedere natuurlijke persoon van 18 (zegge: achttien) jaar en ouder of rechtspersoon die door Shoppenvoorjedorp als doel is geaccepteerd om gebruik te maken van haar diensten. Op de website vermeld als Doel. 

Diensten:​ het door Shoppenvoorjedorp ter beschikking stellen van haar website welke toegang biedt tot webwinkels voor het online kopen van producten en/of diensten en het uitkeren van commissie aan doelen.

Webshops: de bij Shoppenvoorjedorp aangesloten bedrijven en webwinkels die via een affiliate netwerk commisie toekennen aan Shoppenvoorjedorp. Deze webshops zijn aangeslotten via affiliate netwerken. 
 

Artikel 1 – Commissie

1.1. Shoppenvoorjedorp vermeldt de commissie-afspraken van de webshops niet vooraf op de site. De commissie wordt door de webshops en affiliate netwerken bepaald. Shoppen voor je dorp heeft hier geen invloed op en geen éénduidig beld op. Daardoor wordt het percentage niet op de websites vermeld. 

1.2. De vermelde commissie afspraken zijn indicatief en gebaseerd op de door of namens de webwinkels aan shoppenvoorjedorp gecommuniceerde commissie-afspraken. Shoppenvoorjedorp is niet aansprakelijk voor fouten in de vermelde informatie over commissie-afspraken.

1.3. Het aan de doelen toekomende deel van de commissie afspraken is te allen tijde uitsluitend gebaseerd op de door shoppenvoorjedorp daadwerkelijk via de bank in gelden ontvangen commissies.

1.4. Shoppenvoorjedorp verplicht zich om 65% van de door shoppenvoorjedorp ontvangen commissie aan de doelen uit te keren. Dit percentage kan door shoppenvoorjedorp worden gewijzigd en is dan van toepassing op de nieuwe commissie die is ontvangen na de datum van de wijziging. 

1.5. De commissie kan per webshop van tijd tot tijd wijzigen.

1.6. De keuring van de commissie wordt gedaan door de webshops. Aankopen die worden geretourneerd worden geannuleerd. Shoppenvoorjedorp kan geen invloed op uitoefenen op de keuring van commissie. 

1.7. Commissie kan door de affiliate netwerken of webshops zonder opgaaf van reden worden afgekeurd. 

1.8. Shoppenvoorjedorp kan niet garanderen dat op iedere aankoop via de websites van Shoppenvoorjedorp ook daadwerkelijk een commissie wordt toegekend aan het doel. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat privacy instellingen en adblockers de registratie van commissie ongewild blokkeren.
 

Artikel 2 – Betaling

2.1. De betaling van het aan het doel toekomende deel (pot goedgekeurd) van de door Shoppenvoorjedorp ontvangen commissie zal op basis van inzicht van Shoppenvoorjedorp plaatsvinden op het rekeningnummer dat de doelen hebben aangegeven / hanteren. Commissiebedragen van minder dan € 75 (zegge: vijftig euro) worden niet uitbetaald. In geval er geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Over samengestelde bedragen wordt geen rente vergoed.

2.2. Shoppenvoorjedorp keert alleen bedragen uit van de commissie die is goedgekeurd en uitbetaald door het affiliate netwerk. Shoppenvoorjedorp respecteert, net als onze aangesloten webwinkels, het retourrecht. 

2.3. Betalingen aan de doelen zullen rechtstreeks geschieden op de bankrekeningen van de desbetreffende doelen.

2.4. Shoppenvoorjedorp is geenszins verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door shoppenvoorjedorp aan doelen worden gedaan.

2.5. Shoppenvoorjedorp betaald alleen de goedgekeurde commissie aan de doelen.
 

Artikel 3 - Samenwerking met doelen.

3.1. Shoppenvoorjedorp is gerechtigd om doelen op de website toe te voegen of te wijgeren.

3.2. Shoppenvoorjedorp is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van de in artikel 3.1 toegevoegde doelen.

3.3. Het doel moet de ontvangen commissie besteden aan de leefbaarheid van het dorp waarvoor de commissie is ontvangen.

3.4. Elk doel is gerechtigd de overeengekomen samenwerking te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.5. Onverminderd haar overige rechten is Shoppenvoorjedorp gerechtigd om het partnerschap met een doel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opgave van redenen.

3.6. Indien het partnerschap met een doel, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. worden de link(s) verbroken;
b. kan het doel geen aanspraak (meer) maken op commissie met uitzondering van de door Shoppenvoorjedorp ontvangen en betaalde commissie ter zake van verkopen die zijn verricht vóór de beëindigingsdatum;
c. is het doel niet langer gerechtigd om de naam shoppenvoorjedorp en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van shoppenvoorjedorp te gebruiken.
 

Artikel 4 – Diversen

4.1. Een doel zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Shoppenvoorjedorp en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Shoppenvoorjedorp.

4.2. Shoppenvoorjedorp is te allen tijde gerechtigd om de Shoppenvoorjedorp voorwaarden te veranderen / te herzien.

4.3. Shoppenvoorjedorp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelen van en aankopen op aangesloten webshops en is niet verantwoordelijk voor handelingen op of handelingen door websites buiten Shoppendoorjedorp. 

4.4. Shoppenvoorjedorp is niet verantwoordelijk voor content en handelen op en van webshops en andere websites waarna wij hyperlinken.

4.5. Shoppenvoorjedorp is niet verantwoordelijk voor handelen van doelen en niet verantwoordelijk voor de juiste besteding van de verdiende commissie. Shoppenvoorjedorp kan doelen wel ter verantwoording van de ontvangen commissie roepen. 

4.6. Deze algemene voorwaarden, als ook alle overige mededelingen door of namens Shoppenvoorjedorp, zijn en worden met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in deze voorwaarden (dan wel in één of meerdere overige mededelingen) toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kan Shoppenvoorjedorp niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of onjuistheden.